ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Εκχόρτωση

Η τακτική κοπή των χόρτων είναι αναγκαία στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου το ύψος τους να μην ξεπερνά τα 20 εκατοστά. Οι λόγοι είναι δύο: Αφενός η σκίαση που δημιουργούν τα ψηλά χόρτα μειώνει την απόδοση της εγκατάστασης. Αφετέρου ο κίνδυνος πυρκαγιάς από τα ψηλά χόρτα είναι μεγάλος.      

Διαμόρφωση Χώρου

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η διαμόρφωση του χώρου με την ισοπέδωση του εδάφους από τις ανωμαλίες που προκάλεσαν τα μηχανήματα κατασκευής. Η σωστή διαμόρφωση και το επίπεδο έδαφος είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εκχόρτωση και το πλύσιμο των πάνελ.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ισοπέδωση του εδάφους από ανωμαλίες που προκλήθηκαν από τα μηχανήματα κατασκευής. Το επίπεδο έδαφος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκοπή- συγκομιδή των χόρτων και το πλύσιμο των πάνελ.

CBS I.K.E.

Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών  

Ελαιώνων 1, Τ.Κ. 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 322 244

Kιν.: 694 77 71 732
dinis.cbs@gmail.com