ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

CBS I.K.E.

Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών  

Ελαιώνων 1, Τ.Κ. 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 322 244

Kιν.: 694 77 71 732
dinis.cbs@gmail.com